Dziś:

Ranking wydatków na R&D 12 największych producentów PV w 2015 Apple opiera swoją działalność w 100% na OZE Rachunek za energię można zmniejszyć. Co nam pożera prąd? Liczba instalacji fotowoltaicznych może rosnąć nawet o 50% rocznie

Ostatnie nowościwszystkie

  • URE: Pojęcie „mocy zainstalowanej elektrycznej” w przepisach ustawy o OZE i ustawy - Prawo energetyczne

    Mając na uwadze, sygnalizowane przez uczestników rynku, wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem pojęcia mocy zainstalowanej elektrycznej, którym operują zarówno przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478, z późn. zm.), jak i przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), poniżej przedstawiamy stanowisko w przedmiotowej kwestii.

  • KE: Podniesienie celu efektywności energetycznej do 30% do 2030 r. niemal pewne

    Do opinii publicznej wyciekł projekt dyrektywy o efektywności energetycznej, którego oficjalne ogłoszenie planowane jest na 12 października. Z dokumentu wynika, że Komisja będzie proponowała zwiększenie unijnych ambicji w zakresie oszczędzania energii. Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi ocenia, że dostępny dokument zawiera wiele niejasności, ale proponowany w nim kierunek zmian byłby korzystny dla polskiego odbiorcy energii.

Ostatnie projektywszystkie